Windykacja polubowna

negocjacje

W zespole Fluence Finance znajdują się windykatorzy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie polubownego odzyskiwania należności. Charakteryzują się indywidualnym podejściem do dłużnika oraz łatwością nawiązywania relacji. Wszystko to sprawia, że problem ze spełnieniem zobowiązania przez Państwa dłużnika może być rozwiązany prościej, niż się wydaje.

Na etapie polubownej windykacji należności, dochodzenie roszczeń odbywa się na drodze negocjacji. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ polubowne załatwienie sprawy jest mniej kosztowne, niż skierowanie jej na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie przedstawiamy dłużnikowi propozycję polubownego rozwiązania problemu, jednocześnie uświadamiając mu konsekwencje prawne i finansowe wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Negocjacje są prowadzone w porozumieniu z naszym Klientem.

Polubowna windykacja należności obejmuje szereg działań takich jak:

  • wysyłanie wezwań do zapłaty w tym: pism, faksów, e-maili, SMS-ów,
  • negocjacje telefoniczne, ustalenie przyczyn opóźnienia w spłacie, negocjacje warunków spłaty,
  • podpisanie ugody lub uznania zadłużenia, a także monitorowanie zawartych porozumień,
  • uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika oraz weryfikacja danych teleadresowych,
  • wizyty bezpośrednie u dłużnika (zarówno w Warszawie, jak również innych regionach Polski).

Na tym etapie windykacji odzyskiwana jest zdecydowana większość należności z sektora B2B, dlatego istotnym jest, aby jak najszybciej nawiązać kontakt z dłużnikiem i nakłonić go do dobrowolnej spłaty.

Aby dowiedzieć się więcej o tym etapie windykacji należności, warto przeczytać nasz wpis na blogu.