Windykacja

poznaj proces

Windykacja należności to proces złożony, składający się z wielu etapów, charakteryzujących czynności windykacyjne. Proces windykacyjny składa się z co najmniej z trzech etapów:

Windykacja należności dodatkowo jest wspierana świadczonymi przez Fluence Finance usługami pomocniczymi, takimi jak:

Proponujemy nawiązanie współpracy w formie:

  1. Umowy windykacjiklasyczna forma współpracy. Fluence Finance działa na zlecenie Klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Wynagrodzenie stanowi prowizję stanowiącą określony w umowie % od odzyskanej kwoty.
  2. Umowa powierniczego przelewu wierzytelności– na czas wykonania usługi Fluence Finance występuje w roli wierzyciela. W znacznym stopniu wpływa to na skuteczność windykacji należności. Po spełnieniu świadczenia przez dłużnika zwracamy należność pomniejszoną o ustalone wcześniej wynagrodzenie.

Przed podpisaniem umowy o świadczenie usług windykacyjnych bezpłatnie oceniamy kondycję finansowo-prawną dłużnika oraz analizujemy przesłane przez Klienta dokumenty dotyczące obowiązku zapłaty przez dłużnika. Na tej podstawie decydujemy o podjęciu konkretnych działań zmierzających do odzyskania w możliwie najkrótszym czasie całej należności.

Firma Fluence Finance nie pobiera opłat wstępnych, ani żadnych innych opłat o charakterze stałym. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja płatna po skutecznej windykacji należności. Prowizję ustalamy po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji należności, jej wielkości, a także sytuacji finansowo-prawnej dłużnika. Naszym celem jest windykacja Państwa należności zgodnie z obowiązującym prawem.

Siedzibą naszej firmy jest Warszawa, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby windykacja należności była przeprowadzona w jakimkolwiek innym regionie Polski. Zapraszamy na spotkanie z naszym przedstawicielem w Warszawie. Pamiętaj, że aby podjąć z nami współpracę, wystarczy również kontakt mailowy lub telefoniczny.

Naszym klientem może zostać każdy – poczynając od osoby prywatnej, poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, na spółkach akcyjnych kończąc, niezależnie od tego, czy ich siedziba znajduje się w Warszawie, czy poza nią. Im wcześniej zacznie się proces windykacji należności, tym większe są szanse na jego skuteczność.