Windykacja NALEŻNOŚCI

poznaj proces

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – jak wygląda proces?

Firma Fluence Finance z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w windykacji należności. Windykacja długów to proces złożony, składający się z wielu etapów, które charakteryzują różne czynności windykacyjne i strategie działania. Windykacja wierzytelności składa się z co najmniej z trzech etapów:

1. polubownego – ściąganie długów prowadzą windykatorzy,
2. sądowego – windykacją wierzytelności zajmują się przede wszystkim nasi prawnicy,
3. egzekucji komorniczej – ściąganie należności prowadzi komornik w ścisłej współpracy z naszymi windykatorami i prawnikami.

Należy mieć na uwadze, że działania prowadzone na etapie polubownej windykacji należności przenikają również do dalszych etapów ściągania należności. Ugoda z dłużnikiem zabezpieczająca Państwa interes finansowy i minimalizująca koszty postępowania jest priorytetem na równi z uzyskaniem prawomocnego orzeczenia sądowego.

Windykacja należności dodatkowo jest wspierana świadczonymi przez Fluence Finance usługami pomocniczymi, takimi jak:
monitoring należności,
pieczęć (prewencyjna) windykacyjna,
windykację terenową.

WINDYKACJA DŁUGÓW – jakie należności windykujemy?

Odpowiedź jest prosta – świadczona przez nas windykacja należności dotyczy każdego rodzaju długów. Są to zarówno należności dotyczące podmiotów gospodarczych, w głównej mierze objętych fakturami VAT, jak również prywatne należności osób prywatnych wynikające ze wszelkich zobowiązań do zapłaty, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami lub w nadzwyczajnych okolicznościach zeznaniami świadków. Mogą to być długi z tytułu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (sprzedaż, pożyczka, umowa o dzieło, zlecenie), ale również należności nietypowe, na przykład dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia lub dziedziczenia.

Nie ograniczamy się do wybranych branż lub gałęzi prawa. Nasi Klienci prowadzący działalność gospodarczą, dla których przeprowadzamy windykację należności, działają w różnych branżach. Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z niemal 2 000 Klientów, posiadamy więc bogate i przydatne doświadczenie w każdej dziedzinie prawa i w każdej branży. Nasi windykatorzy mieli do czynienia z różnego rodzaju dłużnikami i przebywali podczas czynności terenowych w całej Polsce, nie tylko Warszawie.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI – jakie są korzyści ze współpracy z Fluence Finance?

Oszczędność – nie od dziś wiadomo, że outsourcing usług na profesjonalne i wyspecjalizowane firmy jak Fluence Finance to oszczędność czasu i pieniędzy. Szanujemy Państwa czas i pieniądze przedstawiając optymalną ofertę windykacji należności.
Profesjonalizm – oddanie sprawy windykacji długów kancelarii prawnej to często rzecz ostateczna i zamykająca współpracę z danym kontrahentem. W przypadku powstania zaległości po stronie dłużników, warto otrzymać wsparcie ze strony naszych windykatorów, czyli osób specjalizujących się w dochodzeniu należności, wspieranych przez naszych własnych adwokatów i radców prawnych.
Wiedza – każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy i analizujemy. Zwracamy uwagę na wszelkie możliwe ryzyka i zagrożenia, rozwiewamy wątpliwości, a także określamy z góry koszty ściągania należności.
Indywidualizm – do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Rozmawiamy o Państwa potrzebach i oczekiwaniach, a następnie przedstawiamy dopasowaną ofertę działań, mających na celu szybkie ściągnięcie należności.
Skuteczność – przez ostatnich 5 lat, a więc w okresie licznych upadłości w sektorze prywatnym oraz kryzysów gospodarczych, związanych głównie z pandemią, zwindykowaliśmy ponad 13 300 000 złotych! Według naszych statystyk aż 89% naszych wezwań do zapłaty skutkuje kontaktem z dłużnikiem i ustaleniem planu zapłaty.
 

WINDYKACJA DŁUGÓW – jak wygląda współpraca z Fluence Finance?

Jeśli ktoś ma wobec Państwa zobowiązanie do zapłaty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby porozmawiać z nami na temat windykacji tych należności. Wystarczy zadzwonić, napisać lub przyjechać do naszego biura w Warszawie w celu uzyskania niezbędnych informacji, bez żadnych zobowiązań.

Rozmowa lub kontakt w innej formie ma na celu przedstawienie nam sytuacji, opisanie stanu faktycznego oraz wskazanie, jakimi dokumentami Państwo dysponujecie – wszystko po to, aby jak najlepiej poznać Państwa potrzeby i dopasować odpowiednie działania, aby ściąganie należności przyniosło sukces. Nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizują Państwa sprawę, a my przedstawimy spersonalizowaną ofertę windykacji wierzytelności. Dokonujemy również oceny kondycji finansowo-prawnej dłużnika. Decydujemy się na ściąganie należności w możliwie najkrótszym czasie.

Proponujemy nawiązanie współpracy w formie:

a) Umowy windykacji należności – klasyczna forma współpracy. Fluence Finance działa na zlecenie Klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Wynagrodzenie stanowi prowizję stanowiącą określony w umowie % od odzyskanej kwoty.

b) Umowa powierniczego przelewu wierzytelności – ściąganie długów odbywa się w ten sposób, że na czas wykonania usługi Fluence Finance występuje w roli wierzyciela. W znacznym stopniu wpływa to na skuteczność windykacji należności. Po spełnieniu świadczenia przez dłużnika zwracamy należność pomniejszoną o ustalone wcześniej wynagrodzenie. Zaletą tej formy ściągania należności jest zachowanie dobrych relacji z kontrahentem.

Firma Fluence Finance nie pobiera opłat wstępnych, ani żadnych innych opłat o charakterze stałym. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja płatna po skutecznej windykacji należności. Prowizję ustalamy po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji należności, jej wielkości, a także sytuacji finansowo-prawnej dłużnika. Naszym celem jest windykacja Państwa należności zgodnie z obowiązującym prawem.

Siedzibą naszej firmy jest Warszawa, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby windykacja należności była przeprowadzona w jakimkolwiek innym regionie Polski. Zapraszamy na spotkanie z naszym przedstawicielem w Warszawie. Pamiętajcie Państwo, że aby podjąć z nami współpracę, wystarczy również kontakt mailowy lub telefoniczny.

Naszym klientem może zostać każdy – poczynając od osoby prywatnej, poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, na spółkach akcyjnych kończąc, niezależnie od tego, czy ich siedzibą jest Warszawa, czy inne miejsce w Polsce lub za granicą. Windykacja wierzytelności może być świadczona przez Fluence Finance w zasadzie wszędzie.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI – o czym warto pamiętać?

Prosimy mieć na uwadze, że im wcześniej zacznie się proces windykacji długów, tym większe są szanse na jego skuteczność. Przekroczenie terminu zapłaty przez dłużnika zwykle wiąże się z rozpoczynającymi się kłopotami finansowymi. Zachęcamy Państwa do kontaktu zaraz po przekroczeniu terminu zapłaty, aby:
– Państwa należności zwindykować przed innymi wierzycielami,
– zdążyć ściągnąć dług przed ewentualną upadłością dłużnika,
– przedstawić dłużnikowi zdecydowane i profesjonalne podejście do windykacji długu.