SKUP DŁUGÓW

skup wierzytelności szybko i bez ryzyka

SPRZEDAŻ DŁUGÓW – jaki jest cel?

Zastanawialiście się Państwo, co oznacza treść pojawiających się w prasie lub w Internecie ogłoszeń typu „sprzedam dług” lub „skup długów Warszawa”? Zakup wierzytelności to idealna opcja dla wierzycieli, którzy są zainteresowani szybkim upłynnieniem (spieniężeniem) swoich należności. Firmy skupujące długi, do których należy Fluence Finance działająca głównie na terenie miasta Warszawa, w zamian za nabytą wierzytelność przekazują Państwu środki, które można od razu wykorzystać na bieżącą działalność, unikając procesu windykacji należności.
 

SKUP DŁUGÓW – jakie długi skupujemy?

Firma Fluence Finance zajmująca się między innymi skupem długów, nabywa wierzytelności pochodzące przede wszystkim z obrotu gospodarczego, wynikające z wystawionych faktur oraz not odsetkowych. Współpracujemy również z osobami prywatnymi, poszukujących firmy skupującej długi z tytułu na przykład umów pożyczki lub weksli. Kupujemy wierzytelności wymagalne i nieprzedawnione. Przejmujemy wierzytelność wraz ze wszystkimi prawami z nią związanymi, natomiast nasi Klienci otrzymują z góry określoną zapłatę w ustalonym terminie.
 

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI – jakie są formalności?

Cena zakupu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie na podstawie okresu przeterminowania wierzytelności, jej wysokości, kondycji finansowej dłużnika oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających jej bezsporność i wymagalność. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji, którą zajmuje się nasz dział prawny, przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy. Skup długów odbywa się na podstawie umowy przelewu wierzytelności zwanej inaczej cesją wierzytelności. Cesja nie musi dotyczyć całej wierzytelności – może dotyczyć jej części lub tylko świadczenia ubocznego, na przykład prawa do żądania odsetek. Jest to więc umowa sprzedaży Państwa prawa majątkowego, mająca oparcie w przepisach polskiego kodeksu cywilnego.
 

SKUP WIERZYTELNOŚCI – jakie są korzyści dla Państwa?

Szybkie odzyskanie wierzytelności – wiąże się ona z poprawą płynności finansowej. Decyzję o zakupie podejmujemy błyskawicznie w przeciągu jednego dnia od otrzymania dokumentacji. Możesz wskazać konto do przelewu innej osoby, na przykład Twojego kontrahenta, dzięki czemu szybciej wywiążesz się z własnych zobowiązań.

Likwidacja ryzyka – pozwala na uniknięcie ewentualnych skutków związanych z postępowaniem sądowym, komorniczym oraz niewypłacalnością dłużnika lub jego upadłością.

Uniknięcie dodatkowych kosztów – dzięki sprzedaży długu unikacie Państwo kosztów organizacyjnych związanych z samodzielnym monitoringiem płatności (pisemne wezwania, połączenia telefoniczne, czas pracy), jak również z obsługą prawną na etapie procesu sądowego oraz egzekucji komorniczej.
 

SKUP DŁUGÓW – warto pamiętać!

Aby dokonać cesji wierzytelności, nie jest potrzebna zgoda Państwa dłużnika. Transakcję cechuje dyskretność, gdyż proces skupu wierzytelności odbywa się jedynie między naszą firmą a Państwem.

Proces weryfikacji oraz wyceny oferty sprzedaży wierzytelności nie stwarza po Państwa stronie żadnych zobowiązań, a przede wszystkim jest on bezpłatny.

Zajmujemy się skupem długów również poza miastem Warszawa. Firmy skupujące długi często wymagają, aby formalności odbyły się w formie pisemnej, najlepiej w siedzibie firmy. Z nami umowę cesji wierzytelności (skupu długów) możecie Państwo zawrzeć również w formie elektronicznej lub listownie na terenie całej Polski.

Pamiętajcie Państwo, że im szybciej podejmiecie decyzję o sprzedaży wierzytelności, tym wyższą cenę zaproponujemy za jej kupno!

Wszelkich informacji chętnie udzielimy telefoniczni, mailowo lub w siedzibie naszej firmy w Warszawie.