Monitoring należności

kompleksowa obsługa

MONITORING NALEŻNOŚCI – na czym polega?

Usługa monitoringu należności oferowana przez Fluence Finance to kompleksowa obsługa wierzytelności od pierwszego dnia powstania obowiązku zapłaty należności, aż do ich spłaty. Monitoring należności prowadzony jest przez doświadczony zespół windykatorów, mających wieloletnie doświadczenie we współpracy Podejmujemy określone działania w ściśle określonym czasie, mające za zadanie zdyscyplinować klientów do terminowego regulowania należności oraz zminimalizowania opóźnień, jeśli powstają.

Monitoring należności prowadzimy dwuetapowe działania:

I. Przed upływem terminu płatności:

Odbiorca faktury zostaje poinformowany o zbliżającym się terminie płatności przed jego upływem. Formę kontaktu ustalamy z Klientem. Dopuszczalny jest kontakt telefoniczny, listowy, e-mail, SMS, komunikatory internetowe, jak również wizyty w siedzibie dłużnika. Monitorujemy plany płatności, dostarczamy kopie faktur VAT i innych dokumentów, jak również staramy się pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących błędnego księgowania.

II. Po upływie terminu płatności:

Prowadzimy zintensyfikowane działania dyscyplinujące dłużnika do natychmiastowej zapłaty. Działania te mają charakter bardziej formalny i w głównej mierze, poza czynnościami podjętymi przed upływem terminu płatności, skupiamy się na przygotowaniu profesjonalnej korespondencji pisemnej. W sprawę zostają zaangażowani w większym wymiarze prawnicy, aby wszystkie czynności na tym etapie zostały podjęte w perspektywie ewentualnego procesu sądowego.

W momencie, gdy działania wchodzące w skład monitoringu płatności nie przynoszą skutku i termin zapłaty jest przekroczony, rozpoczynamy w porozumieniu z Klientami windykację konkretnych należności.

Prosimy pamiętać, że w ramach monitoringu płatności oferujemy również usługę pieczęci prewencyjnej, która znakomicie uzupełnia wyżej wskazane działania.

MONITORING PŁATNOŚCI – jakie wierzytelności monitorujemy?

Monitoring należności dotyczy wierzytelności objętych przede wszystkim fakturami VAT. Możliwy jest również monitoring płatności wynikających z not odsetkowych oraz innych masowo wystawianych dokumentów obejmujących obowiązek zapłaty przez Państwa kontrahentów. Wystawianych masowo nie oznacza, że usługa monitoringu należności dotyczy jedynie dużych podmiotów. W zakresie monitoringu płatności wspieramy również mniejsze przedsiębiorstwa i firmy. Wszystkie warunki świadczenia usługi są ustalane indywidualnie. Znaczenie przy tym ma ilość wystawianych faktur VAT oraz regularność ich wystawiania.

MONITORING NALEŻNOŚCI – jakie korzyści?

Istnieje wiele korzyści z prowadzenia monitoringu należności. Najważniejsze z nich to:
udoskonalenie procesów przedsiębiorstwa,
polepszanie wizerunku firmy w oczach kontrahentów,
poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców,
zmniejszenie ilość należności nieściągalnych,
zmniejszenie kosztów związanych z obsługą kredytu kupieckiego,
zmniejszenie kosztów związanych z windykacją należności.

Należności, które nie zostaną spłacone na etapie monitoringu należności, zostają objęte procesem windykacyjnym. Zastosowanie zróżnicowanych narzędzi perswazji tj. monitoringu połączonego z windykacją oraz pieczęcią windykacyjną przyczynia się do poprawy płynności finansowej oraz w znaczącym stopniu redukuje ryzyko związane z trudno ściągalnymi należnościami.

MONITORING PŁATNOŚCI – o czym warto wiedzieć?

Wielu Klientów monitoring należności kojarzy z twardą windykacją, niemiłą komunikacją ze strony osób monitorujących płatności oraz dyskomfortem związanym z intensywnością tej komunikacji. Firma Fluence Finance działa w sposób, który jednocześnie ma za zadanie dbałość o Państwa płynność finansową, a zarazem korzystnie wpływa na wizerunek Państwa firmy. Monitoring płatności ma za zadanie dyscyplinować, a nie zmuszać do zapłaty. Monitoring należności w formie werbalnej prowadzony jest przez doświadczonych windykatorów z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Do każdego kontrahenta lub dłużnika podchodzimy indywidualnie, w sposób daleki od zmechanizowanej komunikacji prowadzonej na podstawie z góry przygotowanych skryptów. Komunikacja pisemna prowadzona jest natomiast w sposób profesjonalny. Wymienione wyżej elementy stanowią podstawy sukcesu firmy Fluence Finance na polu skuteczności prowadzonego przez nas monitoringu płatności.