Monitoring należności

kompleksowa obsługa

Usługa monitoringu należności oferowana przez Fluence Finance, to kompleksowa obsługa faktur od pierwszego dnia wystawienia, aż do ich spłaty. Podejmujemy określone działania w ściśle określonym czasie, mające za zadanie zdyscyplinować klientów, do terminowego regulowania należności.

W ramach monitoringu należności prowadzimy dwuetapowe działania:

1. Przed upływem terminu płatności.

Odbiorca faktury zostaje poinformowany o zbliżającej się płatności, na 2-3 dni przed upływem terminu. Formę kontaktu ustalamy z Klientem. Dopuszczalny jest: kontakt telefoniczny, listowy, e-mail, SMS;

2. Po upływie terminu płatności.

Działania dyscyplinujące dłużnika do natychmiastowej zapłaty.

Korzyści płynące z stosowania monitoringu:

  • poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców,
  • zmniejsza ilość należności nieściągalnych,
  • zmniejsza koszty związane z obsługą kredytu kupieckiego,
  • zmniejsza koszty związane z windykacją należności.

Należności, które nie zostaną spłacone na etapie monitoringu, zostają objęte procesem windykacyjnym. Zastosowanie zróżnicowanych narzędzi perswazji tj. monitoringu połączonego z windykacją przyczynia się do poprawy płynności finansowej oraz w znaczącym stopniu redukuje ryzyko związane z trudno ściągalnymi należnościami.