Windykacja sądowa

profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna

Fluence Finance zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych na etapie sądowym windykacji należności. Na stałe współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi reprezentującymi naszych Klientów w trakcie postepowania sądowego i egzekucyjnego.

Postępowanie sądowe prowadzimy w trybach:

  • nakazowym,
  • upominawczym w tym Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym (EPU),
  • zwykłym postępowaniu cywilnym,
  • wydania europejskiego nakazu zapłaty,
  • sądu polubownego,
  • postępowaniu karnym.

Wybór trybu postępowania sądowego uzależniony jest od posiadanej dokumentacji a wysłanie pozwu do Sądu poprzedzone jest bezpłatną analizą dokonaną przez nasz dział prawny. Zależy nam na tym, aby szybko i sprawnie uzyskać tytuł wykonawczy z zabezpieczeniem interesów naszego Klienta.

W ramach windykacji sądowej oferujemy:

– bezpłatną analizę prawną wierzytelności oraz posiadanych dokumentów,
– uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEDIG lub KRS,
– przygotowanie i złożenie w sądzie pozwu oraz dalszych pism procesowych,
– pełną reprezentację przed sądem,
– uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku,
– wystąpienie o nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności,
– uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,
– zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku.

Przeprowadzenie postępowania sądowego jest możliwe zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju, bez względu na siedzibę wierzyciela bądź dłużnika. Współpracujemy z wieloma prawnikami spoza Warszawy, którzy zapewniają odpowiednią reprezentację Klienta w każdym zakątku Polski.

UWAGA!!! Po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty staramy się dać dłużnikowi ostatnią szansę na dobrowolną spłatę należności. Warunkiem wstrzymania postępowania egzekucyjnego jest zapłata znaczącej części Państwa należności. Rozpoczęcie postępowania sądowego przerywa bieg przedawnienia, a uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.