Windykacja terenowa

najskuteczniejszy sposób windykacji

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi procesu windykacji jest wizyta negocjatora terenowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika lub w innym miejscu każdorazowo ustalonym z Klientem.

W trakcie wizyty możemy ustalić: 

  • przyczyny braku spłaty,
  • aktualne dane teleadresowe,
  • warunki spłaty zadłużenie,
  • podpisać ugodę,
  • potwierdzić miejsce wykonywania działalności,
  • dokonać odbioru gotówki czy przedmiotu zabezpieczenia.

Wizyta negocjatora terenowego jest zawsze przeprowadzona na zlecenie Klienta. Przy każdej sprawie indywidualnie ustalamy zakres podjętych działań oraz sposób raportowania. Przeprowadzenie bezpośredniej wizyty u dłużnika wspomaga proces windykacji, przede wszystkim znacząco zwiększa skuteczność działań windykacyjnych.