Windykacja terenowa

najskuteczniejszy sposób windykacji

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi procesu windykacji jest wizyta negocjatora terenowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika lub w innym miejscu każdorazowo ustalonym z Klientem.

W trakcie wizyty możemy ustalić: 

przyczyny braku spłaty,
aktualne dane teleadresowe,
warunki spłaty zadłużenie,
podpisać ugodę,
potwierdzić miejsce wykonywania działalności,
dokonać odbioru gotówki czy przedmiotu zabezpieczenia.

Wizyta negocjatora terenowego jest zawsze przeprowadzona na zlecenie Klienta. Przy każdej sprawie indywidualnie ustalamy zakres podjętych działań oraz sposób raportowania. Przeprowadzenie bezpośredniej wizyty u dłużnika wspomaga proces windykacji, przede wszystkim znacząco zwiększa skuteczność działań windykacyjnych.