Egzekucja komornicza

ostateczne wyegzekwowanie należności

Egzekucja komornicza to etap windykacji należności, który ma na celu ostateczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. Na podstawie uzyskanego prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty rozpoczynamy dochodzenie roszczenia w drodze egzekucji komorniczej.

Od wielu lat współpracujemy z komornikami sądowymi nie tylko w Warszawie, ale na terenie całego kraju. Na życzenie Klienta sprawę kierujemy również do wskazanego przez niego komornika sądowego. Posiadamy również własną listę komorników, z którymi z różnych względów nie należy współpracować. Co ważne, to klient decyduje do którego komornika trafi egzekucja jego roszczeń.

W ramach usługi oferujemy:

reprezentację adwokata w postępowaniu egzekucyjnym,
sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie kompletnej dokumentacji do właściwego komornika,
przekazanie komornikowi aktualnych informacji na temat stanu majątkowego dłużnika, ze wskazaniem składników z których winna być prowadzona egzekucja
pełną kontrolę nad procesem egzekucji,
stały kontakt z komornikiem, zapewniając informację o stanie egzekucji na każdym etapie.

Fluence Finance dokłada wszelkich starań, aby proces egzekucyjny był przeprowadzony szybko i skutecznie. Wspomagamy działania komornika poprzez ustalenie i wskazanie majątku z którego przeprowadzona zostanie egzekucja. Nadzorujemy pracę komornika, bez względu na to, czy jest to Warszawa, czy inny region Polski, czuwając nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania.

Warto pamiętać, że wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia Państwa roszczeń. Co do zasady roszczenie przedawnia się w tym wypadku w terminie dziesięciu lat od prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Procedurę tę można powtórzyć, co w praktyce oznacza, że na podstawie uzyskanego przez nas tytułu wykonawczego można nieustannie dochodzić należności.