PIECZĘĆ PREWENCYJNA (WINDYKACYJNA)

ostrzegaj i informuj

PIECZĘĆ WINDYKACYJNA – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Pieczęć prewencyjna, zwana również pieczęcią windykacyjną, ma postać zwykłej pieczątki przystawianej do dokumentów formie papierowej lub grafiki w formie elektronicznej, której wzór prezentujemy poniżej. Naszym klientom udostępniamy pieczątkę lub plik graficzny, które mogą być umieszczane na:

fakturach,
rachunkach,
notach odsetkowych,
umowach
potwierdzeniach odbioru towaru,
monitach,
wezwaniach do zapłaty,

jak również na wszelkich innych dokumentach, z których wynika obowiązek płatności Państwa kontrahenta. Pieczęć prewencyjną można również umieścić na Państwa stronie internetowej, w social media, a także w treści wysyłanych wiadomości e-mail.
Pieczęć prewencyjna informuje, a zarazem ostrzega kontrahenta, że należności objęte dokumentem, na którym jest zamieszczona, są monitorowane przez firmę Fluence Finance. Na pieczęci prewencyjnej znajduje się nasze logo oraz adres strony internetowej, a także numer pieczęci. Czerwony kolor oraz formalny charakter grafiki, podobny do klauzul sądowych, wyróżnia ją z dokumentu, dzięki czemu jest dobrze widoczna i każdy kontrahent zwraca na nią szczególną uwagę.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA – jaki jest cel stosowania?

Znajdująca się w ofercie Fluence Finance pieczęć windykacyjna ma charakter prewencyjny. Celem stosowania pieczęci prewencyjnej jest ostrzeżenie i zdyscyplinowanie odbiorcy do terminowych płatności. Ponieważ znajdziemy na niej informację o tym, że należności są monitorowane przez Fluence Finance, pieczęć prewencyjna sugeruje kontrahentom, że w przypadku braku spłaty należności w terminie, ich odzyskaniem zajmie się nasz firma windykacyjna. Jest to zatem jasna i klarowna informacja, że w przypadku przekroczenia terminu płatności dłużnik musi się liczyć z kontaktem z naszej strony i w rezultacie podjęciem przez nas formalnych działań w kierunku spłaty należności objętych konkretnym dokumentem, na którym znajduje się pieczęć prewencyjna. Kontrahent, widząc naszą pieczęć, zniechęca się do podejmowania prób zlekceważenia, zaniechania lub zamierzonego przekraczania terminu płatności. Pieczęć windykacyjna wyraża Państwa zdecydowaną postawę wobec nieuczciwych podmiotów, polegającą na podjęciu współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną w zakresie nieterminowych płatności wobec Państwa.

PIECZĘĆ WINDYKACYJNA – jakie są zalety stosowania?

  1. Podstawową zaletą pieczęci windykacyjnej jest osiągany efekt zbliżony do zastosowania monitoringu należności. Zauważalna jest poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców, gdyż pieczęć prewencyjna skutecznie mobilizuje kontrahentów do terminowego regulowania należności.
  2. Pieczęć prewencyjna to tanie i skuteczne narzędzie do zachowania płynności finansowej. Niski koszt stosowania zazwyczaj jest wystarczającą obroną przed nieterminowymi płatnościami.
  3. Poprawa wizerunku firmy, która korzysta z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej Fluence Finance. Korzystanie z pieczęci prewencyjnej zabezpiecza przez lekceważącym stosunkiem ze strony kontrahentów.
  4. Redukcja straty czasu na własny monitoring płatności. Dzięki korzystaniu z pieczęci prewencyjnej znacząco ograniczacie Państwo wykonywanie we własnym zakresie telefonów do dłużników, pisanie wiadomości e-mail, jak również tworzenie i wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty. Pieczęć windykacyjna pełni rolę monitoringu już od pierwszego kontaktu kontrahenta z dokumentem obejmującym obowiązek zapłaty.
  5. Wezwanie do zapłaty, które opatrzone jest pieczęcią windykacyjną, zwykle wywołuje natychmiastowy kontakt ze strony dłużnika.

 

PIECZĘĆ PREWENCYJNA – jakie są zasady korzystania?

Pieczęć prewencyjna stosowana jest łącznie z monitoringiem należności lub jako osobny instrument dyscyplinujący odbiorców. Oznacza to, że istnieje możliwość zawarcia z nami umowy jedynie na korzystanie z pieczęci prewencyjnej bez przekazywania nam do windykacji konkretnego zadłużenia. Czasem zdarzają się jednak dłużnicy, którzy mimo stosowania pieczęci prewencyjnej, nadal zwlekają z płatnościami. Jest to moment na podjęcie decyzji o zasadności przekazania nam do windykacji konkretnego zadłużenia.

Firmy, które używają naszej pieczęci windykacyjnej mają dowolność w podejmowaniu decyzji, kiedy i w jakich warunkach informują klientów o współpracy z firmą windykacyjną Fluence Finance. Od Państwa decyzji zależy, na jakich dokumentach pojawi się pieczęć prewencyjna, wobec których kontrahentów będziecie Państwo używać pieczęci prewencyjnej, jak również w jakich warunkach i okolicznościach będzie zasadne, aby pieczęć windykacyjna została przedstawiona na dokumencie.

Zasady korzystania z pieczęci prewencyjnej ustalamy z Państwem indywidualnie, w zależności od zakresu jej wykorzystania. Warto pamiętać, że koszt wykorzystania pieczęci windykacyjnej nie zaskoczy Państwa i będzie on na pewno niski w porównaniu z korzyściami, które pieczęć prewencyjna przynosi. Okres korzystania również ustalany jest elastycznie. Zachęcamy do wyznaczenia sobie okresu próbnego i samodzielnego zweryfikowania korzyści płynących ze stosowania pieczęci windykacyjnej Fluence Finance.